RSS

Seni Tarian Muzik dan Dialek

Malaysia ialah sebuah Negara yang unik kerana mempunyai pelbagai kaum yang mewarisi bahasa tersendiri.
Antara warisan budaya kaum-kaum di Malaysia termasuklah:
 1. Seni tari
 2. Seni muzik
 3. Bahasa dan dialek
Tarian, alat muzik dan bahasa yang digunakan di Malaysia mempunyai keunikkannya yang tersendiri dan harus dihargai.
Sebagai generasi baharu, kita harus mempelajari seni tari tradisional dan cara-cara bermain alat muzik tradisional nagi menyambung warisan kita.
Kita harus melibatkan diri dalam aktiviti kesenian dan kebudayaan agar seni warisan kita tidak luput ditelan zaman.

Keunikkan tarian di Negara kita
Negara kita kaya dengan pelbagai tarian yang diwarisi sejak turn-temurun.
Setiap kaum di Negara kita mempunyai seni warisan tariannya yang tersendiri.
Kaum
Nama tarian
Melayu
Tarian ulik mayang
Tarian zapin
Tarian canggung
Tarian joget
Tarian kuda kepang
Cina
Tarian singa
Tarian lilin
Tarian kipas
India
Tarian bharatanatyam
Tarian kuchupudi

 
Tarian Ulik Mayang
 
Tarian Singa
 
 
Tarian bharatanatyam
Tarian singa dipersembahkan pada hari perayaan kaum Cina. Semasa penari menari, muzik akan dimainkan bagi mengiringi tarian singa.
Bagi kaum Melayu pula, tarian akan dimainkan dalam majlis-majlis kebudayaan.

Alat muzik kebanggaan kita
Kaum
Alat muzik
Melayu
Gendang
Gong
Nafiri
Serunai
Rebana ubi
Cina
Gendang
Er hu
India
Sita
Tanpura
Sarangi
Tabla

Antara alat muzik kebanggaan kita
Gendang Cina
Gendang
Serunai
 
Gong
Er hu
Sitar
Tanpura
Sarangi
Tabla

  
Bahasa dan dialek
Di Malaysia, kita menggunakan pelbagai dialek untuk berkomunikasi.
Dialek-dialek wujud mengikut daerah dan negeri.
Dialek utama di Malaysia ialah:
 • Dialek utara
 • Dialek pantai timur
 • Dialek Negeri Sembilan
 • Bahasa ialah alat komunikasi yang dituturkan oleh rakyat Malaysia.
 • Bahasa berbeza mengikut kaum seperti
 • Bahasa Malaysia
 • Bahasa Cina
 • Bahasa Iban
 • Bahasa Tamil

0 comments:

Post a Comment